شاخص توسعه انسانی– اخلاقی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) «بخش نخست»
47 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » تابستان 1382 - شماره 10 » (16 صفحه - از 125 تا 140)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مورد تأیید همگان است که مقیاس استاندارد توسعه انسانی، شاخص توسعه انسانی [HDI] به طور کامل، محتوای غنی مفهوم توسعه انسانی را در بر نمی‏گیرد؛ بنابراین، به مقیاس رضایت‏بخش‏تری نیاز است. این مقاله در صدد معرّفی شاخص توسعه انسانی اخلاقی [E - HDI] به صورت مفهوم جدیدی است که ابزارهای نوی را برای مجسّم کردن تغییرات اجتماعی و توسعه برای همه کشورها عموما و برای کشوهای عضو OIC، خصوصا معرّفی می‏کند. از این شاخص انتظار داریم که برای سیاستگذاران در کشورهای عضو OIC، و همین‏طور برای بنگاه‏های توسعه دوجانبه و بین‏المللی، کاربرد عملی داشته باشد. دقیقا همان جوری که HDI انتقال بحث‏ها را به فراتر از GNPمدیریت کرده است، از E - HDI انتظار داریم که ملاحظات اخلاقی را صریح‏تر به سیاست‏گذاری در زمینه‏هایی که در آن‏ها گزارش‏های توسعه انسانی به طور گسترده‏ای به کار می‏روند، تزریق کند. از E - HDIانتظار است که به صورت مشخّصه‏ای کانونی و بدیل برای هم تمرکز سنّتی به GNP و هم مقیاس‏های دیگر توسعه اقتصادی مانند HDI کار کند. واژگان کلیدی: توسعه انسانی، اخلاق، و اقتصاد اسلامی.