شاخص توسعه انسانی – اخلاقی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) «بخش دوم»
56 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » پاییز 1382 - شماره 11 » (18 صفحه - از 117 تا 134)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره به اعتقاد همه، مقیاس استاندارد توسعه انسانی و شاخص توسعه انسانی [HDI]، محتوای غنی مفهوم توسعه انسانی را به طور کامل در بر نمی‏گیرد و به مقیاس رضایت بخش‏تری نیاز است. این مقاله که بخش نخست آن در شماره پیشین به چاپ رسید، در صدد معرّفی شاخص توسعه انسانی اخلاقی [E-HDI] به صورت مفهوم جدیدی است که ابزارهای نوی را برای مجسّم کردن تغییرات اجتماعی و توسعه برای همه کشورها به‏ویژه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی معرفی می‏کند. در پایان، مترجم نیز با نقد و بررسی مقاله، دیدگاه‏های خود را ارائه کرده است.