فقر زدایی، چالش ها و راهبردهای اسلامی
42 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » زمستان 1382 - شماره 12 » (18 صفحه - از 147 تا 164)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فقر، پدیده‏ای پیچیده، ناشی از فقدان رشد و نابرابری است. سیاست‏های کارآمدی که به درک فنّی و تجربی فقر نیازمندند، با نهادهای کارا و نظامی حمایتگر از ارزش‏های اجتماعی، ترکیب می شوند. این مقاله، بر چهار مفهوم اساسی نظام اخلاقی اسلامی تکیه می‏کند و ویژگی‏های انسان اسلامی را الگو قرار می‏دهد که از خلال آن، سیاست‏های اجتماعی ـ اقتصادی مرتبط با فقرزدایی ارزیابی می‏شود. نگرش اسلام به جامعه در جایگاه نهادی واحد، این است که در آن، آزادی فردی و شرافت انسانی هر چند با توجّه به اصل مسؤولیت دراوج قرارگیرد. این مفاهیم اخلاقی نشان می‏دهند که سیاست‏ها نباید فعّالیت‏های غیر اخلاقی «وابستگی و تعلق و نیازمندی (dependency)» را توسعه دهند یا نباید سبب نهادینه‏سازی فقر شوند. سیاست‏های مبتنی بر پرداخت‏های انتقالی که فقیران را از وضعیت وابستگیشان بالا نمی‏برد، به‏جز در مواردی که امکان پذیر نباشد، باید پرهیز شوند. این مقاله بنا بر شواهد ادراکی و تجربی، نتیجه می‏گیرد که اخلاق اسلامی از راهبرد فقرزدایی مبتنی بر اصل ارتقادهنده رشد اقتصادی همراه با عدالتی مولّد حمایت می‏کند.