نظریه اقتصادی دولت از دیدگاه شهید صدر
42 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامي قم/ 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی